January 26, 2015

६६ व्या प्रजास्तक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा !

January 23, 2015

तिने किती सुंदर दिसावं..
जसं गुलाबाचं फूल उमलावं..
कोणाच्याही नजरेत भरावं..
तासन तास पाहत रहावं...

तिने किती गोड बोलावं
ऐकणाऱ्याने विरघळून जावं
हरवूनच जावं
सोबत तिच्या...

तिने किती साधं रहावं
त्यातही रूप तिचं खुलावं
कोणीही फिदा व्हाव
अदांवर तिच्या...

तिचं उदास होणं
कसं हृदयाला भिडावं
कोणालाही वाईट वाटावं
अश्रूंनी तिच्या...

तिचं हसणं
कोणालाही सुखवावं
कोणीही घसरून पडावं
गालावरल्या खळीत तिच्या...

तिच्या नजरेने मलाच शोधावं
अचानक नजरेने नजरेला भिडावं
मग तिने लगेच दुसरीकडे पहावं
लाजेने चूर चूर व्हावं...

ती समोर असताना
मी सारं काही विसरावं
तिने इश्य करत लाजावं
मी ‘हाय हाय’ करत घायाळ व्हावं...

तिने फक्त माझंच रहावं
मीही फक्त तिच्यासाठीच जगावं
साथ देऊ जन्मोजन्मी
विरहाचं दुख कधीही न यावं..
कधीही न अनुभवावं..!!!!

प्रेम म्हणजे …

January 21, 2015

रूप...

January 20, 2015

थोडं अंतर
राहुदे...
क्षणभर तुला
डोळे भरून पाहुदे...
-चंद्रशेखर गोखले

ठसकन मनात भरली ...

January 18, 2015

हे थंडीतलं ऊन कसलं
असून नसल्या सारखं
रुसलेलं माणूस कोणी...
गालातच हसल्या सारखं

~ चंद्रशेखर गोखले

;;